18 ივლისი 00:00

შპს "ქართუ ბროკერი"

შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ ბროკერი“ რეგისტრირებულია 2001 წლის 26 ივნისს და არის 1999 წლის 24 ივნისს რეგისტრირებული შპს „საბროკერო კომპანია რება“-ს სამართალმემკვიდრე.

კომპანიის ძირითადი ფუნქციებია:

  • კონსულტაციები ინვესტორისა და ემიტენტისათვის;
  • ემიტენტის ფასიანი ქაღალდების არაგარანტირებულ საფუძველზე განთავსების მომზადება- განხორციელება;
  • კლიენტის დავალებით ფასიანი ქაღალდების ყიდვა-გაყიდვა; 
  • კლიენტის საინვესტიციო პორტფელისა და ფასიანი ქაღალდებით ოპერაციებისათვის გამოყოფილი სახსრების მართვა;
  • კლიენტის საინვესტიციო სახსრების ან/და ფასიანი ქაღალდების შენახვა-აღრიცხვა, აგრეთვე, ფასიანი ქაღალდების ნომინალური მფლობელის მომსახურება.


საბროკერო კომპანიას ფასიანი ქაღალდებით განხორციელებული აქვს მრავალი ოპერაცია როგორც ადგილობრივ, ასევე, უცხოეთის ბაზრებზე. მათ შორის, განსაკუთრებით წარმატებული იყო ოპერაციები რუსეთის ბაზარზე 2005 წელს, ხოლო საქართველოს ბაზარზე – 2007 წელს.

ფაქტიური მისამართი:

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 39ა

იურიდიული მისამართი:

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 39ა

კატეგორია:

საბანკო - საფინანსო

ვებ გვერდი:

https://www.cartubank.ge

ტელეფონი:

(995 32)2912890; 599781157


დირექტორი:

გიორგი ნასიბაშვილი

გაწევრიანების თარიღი:

01/10/2018