18 ივლისი 00:00

სს "საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"

„კაუკასუს კაპიტალი“ არის ერთ-ერთი მოწინავე საბროკერო კომპანია საქართველოში, რომელიც ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მოქმედებს 2006 წლიდან (რეგულირდება საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ, ლიცენზია #20047).

ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ინვესტორებს საინვესტიციო ამოცანების რეალიზებაში და ხელმისაწვდომი გავხადოთ მათთვის საფინანსო ბაზრების შესაძლებლობანი.შეგვაქვს რა ჩვენი წვლილი საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ბაზრის განვითარების საქმეში, ჩვენ ასევე მუდმივად ვაფართოვებთ მოქმედების არეალს საზღვრებს გარეთაც, რაც შესაძლებლობას გვაძლევს კლიენტებს შევთავაზოთ უცხოური მაღალლიკვიდური სავაჭრო ინსტრუმენტები. ასეთი მიდგომა აადვილებს ინვესტიციის დივერსიფიკაციას და რისკების ეფექტურ მართვას.„კაუკასუს კაპიტალის“ კლიენტები სარგებლობენ სრულყოფილი საკონსულტაციო მომსახურებით ტრანზაქციის თითოეულ ეტაპზე, რაც ეხმარება მათ სწორი გადაწყვეტილებების მიღებაში.

ჩვენს მიერ მოწოდებული საინვესტიციო რჩევები მაქსიმალურდ მორგებულია თქვენს ფინანსურ სტრატეგიაზე. კომპანია ორიენტირებულია კლიენტებთან გრძელვადიან თანამშრომლობაზე სადაც პარტნიორობა და ნდობა საქმიანობის განუყოფელი დეტალებია.
ფაქტიური მისამართი:

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 74ა

იურიდიული მისამართი:

ი.ჭავჭავაძის გამზირი 74ა

კატეგორია:

საბანკო - საფინანსო

ვებ გვერდი:

https://capital.ge/home-en/

ტელეფონი:

(995 32)2231900


დირექტორი:

გიორგი ლოლაძე