19 აგვისტო 00:00
USD 2.9232
EUR 3.2395
GBP 3.5561
RUB 4.4227

მონაწილეები

 • სს "საქართველოს ბანკი"

  საქართველოს ბანკი ემსახურება 2.3 მილიონ მომხმარებელს, აქვს საქართველოში სერვისცენტრების ერთ–ერთი ყველაზე ფართო ქსელი (281 სერვისცენტრი), საქართველოში ბანკომატების ყველაზე ფართო ქსელი (850 ბანკომატი), 2,842 თვითმომსახურების ტერმინალი, დისტანციური საბანკო მომსახურების სრული პაკეტი და 24 საათიანი თანამედროვე სატელეფონო ცენტრი. დეტალურად

 • სს "პაშა ბანკი საქართველო"

  პაშა ბანკი ბაქოში სათავო ოფისის მქონე ფინანსური ინსტიტუტია, რომელიც ოპერირებს აზერბაიჯანში, საქართველოსა და თურქეთში. პაშა ბანკი მსხვილ, საშუალო და მცირე ზომის საწარმოებს სთავაზობს კორპორაციულ და საინვესტიციო საბანკო მომსახურებას. დეტალურად

 • სს "გალტ ენდ თაგარტი"

  გალტ ენდ თაგარტი ჩამოყალიბდა, როგორც ლიდერი საქართველოში საინვესტიციო ბანკინგისა და საინვესტიციო მენეჯმენტის სერვისი გაწევაში. კომპანია ასევე იკავებს ლიდერულ პოზიციებს კაპიტალის ბაზრის ჩამოყალიბების პროცესში. ჩვენი საექსპერტო ცოდნა გადანაწილებულია 5 ძირითად აქტივობაზე: დეტალურად

 • შპს "თიბისი კაპიტალი"

  თიბისი კაპიტალი არის თიბისი ბანკის საკონსულტაციო მიმართულება, რომელიც სთავაზობს კლიენტებს, კორპორატიულ გადაწყვეტილებებს, კვლებებსა და საბროკერო გადაწყვეტილებებს საქართველოში. ჩვენ ვართ ძალიან ჩართულები და ვთამაშობთ აქტიურ როლს საქართველოს კაპიტალის ბაზრის ჩამოყალიბე დეტალურად

 • სს "ჰერითიჯ სიქიურითიზ"

  2009 წელს დაარსებული საბროკერო კომპანია სს „ჰერითიჯ სიქიურითიზ“ წარმოადგენს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ ლიცენზირებულ და რეგულირებად ფინანსურ ინსტიტუტს, რომელსაც ამ ლიცენზიის საფუძველზე უფლება აქვს ადგილობრივ და საერთაშორისო ბაზრებზე ფასიანი ქაღალდებით განახორციელოს გარიგებები როგორც საკუთარი, ასევე თავისი კლიენტების სახელით და მათ სასარგებლოდ. დეტალურად

 • სს "საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"

  „კაუკასუს კაპიტალი“ არის ერთ-ერთი მოწინავე საბროკერო კომპანია საქართველოში, რომელიც ფასიანი ქაღალდების ბაზარზე მოქმედებს 2006 წლიდან. ჩვენი მიზანია ხელი შევუწყოთ ინვესტორებს საინვესტიციო ამოცანების რეალიზებაში და ხელმისაწვდომი გავხადოთ მათთვის საფინანსო ბაზრების შესაძლებლობანი. დეტალურად

 • შპს "ქართუ ბროკერი"

  შპს საბროკერო კომპანია „ქართუ ბროკერი“ რეგისტრირებულია 2001 წლის 26 ივნისს და არის 1999 წლის 24 ივნისს რეგისტრირებული შპს „საბროკერო კომპანია რება“-ს სამართალმემკვიდრე. დეტალურად

 • სს "სილქ როუდ ბანკი"

  სილქ როუდ ბანკის მრავალწლიანი გამოცდილება, როგორც სტაბილური ფინანსური ინსტიტუტისა, გვაძლევს საშუალებას რომ ჩვენი ბანკის თითოეულ მომხმარებელს შევთავაზოთ განსაკუთრებული მომსახურება, რომელიც საშუალებას მისცემს მას უფრო წარმატებული გახადოს საკუთარი საქმიანობა. დეტალურად