18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

სიახლეები

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604327) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604616) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604335) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604590) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404857534) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604095) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404857534) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604251) ემისიის ასახვა.

28/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604236) ემისიის ასახვა.

27/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 27 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს სილქ რიალ ისთეითის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404535240) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604525) ემისიის ასახვა.

27/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 27 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს სილქ რიალ ისთეითის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404535240) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604301) ემისიის ასახვა.

24/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 24 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404997232) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604541) ემისიის ასახვა.