18 ივლისი 00:00

სიახლეები

31/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ჯეოსთილის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 216425919) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604319) ემისიის ასახვა.

31/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ჯეოსთილი (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 216425919) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604582) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს გრინ დაზღვევა საქართველოს (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404990435) აქციების (ფქსსნ - GE1100003965) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404485188) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604459) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404851503) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604152) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404851503) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604624) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404851503) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604574) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში შპს სელფი მობაილის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 204450584) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604608) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა საერთაშორისო საფინანსო კომპანიის ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE8790603897) ემისიის ასახვა.

30/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა საერთაშორისო საფინანსო კომპანია ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE8790603913) ემისიის ასახვა.