18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

31/05/2024

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE8790603822) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 30 000 000 ლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 500 000 ლარი;
გამოშვების თარიღი - 2019 წლის 15 ივლისი;
დაფარვის თარიღი -   2024 წლის 15 ივლისი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - NBG CD + 0.2%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE8790603822;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;