18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

02/05/2024

2024 წლის 2 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604699) ემისიის რეგისტრაცია.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 10,000,000 (ათი მილიონი) ევრო;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) ევრო;
გამოშვების თარიღი - 2024 წლის 2 მაისი;
დაფარვის თარიღი -   2026 წლის 2 მაისი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 6.75%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN - GE2700604699;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;