18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

30/04/2024

2024 წლის 30 აპრილს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს სილქ ბანკის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 201955027) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604673) ემისიის რეგისტრაცია.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 10,000,000 (ათი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2024 წლის 30 აპრილი;
დაფარვის თარიღი - 2029 წლის 30 აპრილი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 12.5%
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN – GE2700604673   
განთავსების აგენტი - შპს ალფა კაპიტალ ედვაიზორი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს პაშა ბანკი საქართველო.