18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

28/05/2024

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს თეგეტა მოტორსის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 202177205) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604616) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 7,000,000 (შვიდი მილიონი) ევრო;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) ევრო;;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 27 დეკემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 27 დეკემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 6.75%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN - GE2700604616;
განთავსების აგენტები - სს გალტ ენდ თაგარტი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;