18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

31/05/2024

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ჯეოსთილი (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 216425919) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604582) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 5,000,000 (ხუთი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1 000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 13 დეკემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 13 დეკემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 8.5%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604582;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;