18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

24/05/2024

2024 წლის 24 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ავსტრიან ჯორჯიან დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404997232) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604541) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 15,000,000 (თხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 16 ოქტომბერი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 16 ოქტომბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 9%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN - GE2700604541;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;