18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

27/05/2024

2024 წლის 27 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს სილქ რიალ ისთეითის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404535240) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604525) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 20,000,000 (თხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 14 სექტემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2026 წლის 14 სექტემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 9.25%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN - GE2700604525;
განთავსების აგენტები - შპს თიბისი კაპიტალი, სს გალტ ენდ თაგარტი, სს სილქ ბანკი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;