18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

30/05/2024
2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ენერჯი დეველოფმენტ ჯორჯიას (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404485188) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604459) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 10,000,000 (ათი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 22 ივნისი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 22 ივნისი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 8.5%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604459;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;