18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

31/05/2024

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს ჯეოსთილის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 216425919) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604319) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 15,000,000 (თხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1 000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 21 აპრილი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 21 აპრილი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - 9%
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში 2-ჯერ;
ISIN - GE2700604319;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;