18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

03/06/2024
2024 წლის 3 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 205034639) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604285) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 130 000 000 ლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1 000 000 ლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 17 მარტი;
დაფარვის თარიღი -   2026 წლის 17 მარტი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი - TIBR1D + 2.00%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604285;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - შპს თიბისი კაპიტალი;