18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

31/05/2024

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 212896570) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604277) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 25,000,000 (ოცდახუთი მილიონი) ლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 125 000 (ას ოცდახუთი ათასი) ლარი;
გამოშვების თარიღი - 2023 წლის 8 თებერვალი;
დაფარვის თარიღი -   2025 წლის 10 თებერვალი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: TIBR6M + 4.75%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში 2-ჯერ;
ISIN - GE2700604277;
განთავსების, კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;