18 ივლისი 00:00

ემისიის რეგისტრაცია

28/05/2024

2024 წლის 28 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლისი ლეიქ დეველოპმენტის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404857534) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604251) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 10,000,000 (ათი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2022 წლის 23 დეკემბერი;
დაფარვის თარიღი -   2024 წლის 23 დეკემბერი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 8.5%;
გადახდის პერიოდულობა - კვარტალური;
ISIN - GE2700604251;
განთავსების აგენტები - სს გალტ ენდ თაგარტი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;