18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

30/05/2024
2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს აი ჯი დეველოფმენტ ჯორჯიის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404851503) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604152) ემისიის ასახვა.

ფასიანი ქაღალდის ძირითადი მახასიათებლები:
ემისიის საერთო ღირებულება - 15,000,000 (თხუთმეტი მილიონი) აშშ დოლარი;
ფასიანი ქაღალდების ნომინალური ღირებულება - 1,000 (ათასი) აშშ დოლარი;
გამოშვების თარიღი - 2022 წლის 7 ივლისი;
დაფარვის თარიღი -   2024 წლის 7 ივლისი;
წლიური საპროცენტო განაკვეთი: 8.5%;
გადახდის პერიოდულობა - წელიწადში ორჯერ;
ISIN - GE2700604152;
განთავსების აგენტები - სს გალტ ენდ თაგარტი;
კალკულაციის და გადახდის აგენტი - სს გალტ ენდ თაგარტი;