18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

30/05/2024
2024 წლის 30 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს გრინ დაზღვევა საქართველოს (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404990435) ჩვეულებრივი აქციების (ფქსსნ - GE1100003965) ემისიის ასახვა.