18 ივნისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

ემისიის რეგისტრაცია

31/05/2024

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს საქართველოს ბანკის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 204378869) აქციების (ფქსსნ - GE1100000276) ემისიის ასახვა.