26 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2202
EUR 3.8137
GBP 4.2098
RUB 4.2174

სიახლეები

19/03/2020

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის განცხადება

2020 წლის 20 მარტიდან საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი გადადის დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე.

24/12/2018

"სფქცდ"-ის განახლებული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა

ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურმა დეპოზიტარმა თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა დანერგა

24/12/2018

კომენტარები ახალი ინფორმაციული სისტემის შესახებ

ფინანსთა მინისტრის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებები ახალი ინფორმაციული სისტემის შესახებ

11/09/2018

ქართული ობლიგაციები დაშვებულ იქნა „Clearstream“-ში

2018 წლის 10 სექტემბერს, Clearstream Banking S.A.-მ თაის სისტემაში დაუშვა რამოდენიმე ქართული ობლიგაცია.

06/09/2018

სს "ნიკორა ტრეიდის" ახალი ემისია

სს „ნიკორა ტრეიდის“ ობლიგაცია დაშვებულ იქნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში.

01/08/2018

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში

06/07/2018

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ახალი ემისია

სს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაცია დაშვებულ იქნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში.