18 ივლისი 00:00

სიახლეები

11/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 11 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ნიკორას (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 200050675) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604210) ემისიის ასახვა.

10/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 8 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს საქართველოს უძრავი ქონების (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 204517399) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604178) ემისიის ასახვა.

07/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 7 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ბიზნეს კაპიტალი (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404967078) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604228) ემისიი

06/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 6 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ლიბერთი ბანკის ჩვეულებრივი და პრივილეგირებული აქციების ემისიის ასახვა.

06/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 6 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს საქართველოს განახლებადი ენგერგიის ოპერაციების (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 404642892) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604186) ემისიის ა

04/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 4 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს ვიანის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 402295716) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700603881) ემისიის ასახვა.

03/06/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 3 ივნისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა შპს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია რიკო ექსპრესის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 205034639) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604285) ემისიის ასახ

31/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს საქართველოს ბანკის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 204378869) აქციების (ფქსსნ - GE1100000276) ემისიის ასახვა.

31/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა აზიის განვითარების ბანკის (ADB) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE8790603822) ემისიის ასახვა.

31/05/2024

ემისიის რეგისტრაცია

2024 წლის 31 მაისს ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში განხორციელდა სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრისტალის (საიდენტიფიკაციო ნომერი - 212896570) ფასიანი ქაღალდის (ფქსსნ - GE2700604277) ემისიის ასახვა.