05 მარტი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

სიახლეები

20/11/2023

შეტყობინება სფქცდ-ის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სფქცდ-ს აქციონერთა კრება

22/05/2023

შეტყობინება სფქცდ-ის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სფქცდ-ს აქციონერთა კრება

07/09/2022

შეტყობინება სფქცდ-ის აქციონერთა საერთო კრების შესახებ

სფქცდ-ს აქციონერთა კრება

30/11/2020

საქართველოში პირველად განხორციელდა დეპოზიტარული ხელწერილების გამოშვება

2020 წლის 12 ნოემბერს, პირველად საქართველოში, საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურმა დეპოზიტარმა, სს „სილქნეტის“ ევროობლიგაციების საფუძველზე განახორციელა დეპოზიტარული ხელწერილების გამოშვება.

19/03/2020

საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის განცხადება

2020 წლის 20 მარტიდან საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარი გადადის დისტანციური მუშაობის რეჟიმზე.

24/12/2018

"სფქცდ"-ის განახლებული ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა

ფასიანი ქაღალდების ცენტრალურმა დეპოზიტარმა თანამედროვე ინფორმაციული ინფრასტრუქტურა დანერგა

24/12/2018

კომენტარები ახალი ინფორმაციული სისტემის შესახებ

ფინანსთა მინისტრის და ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებები ახალი ინფორმაციული სისტემის შესახებ

11/09/2018

ქართული ობლიგაციები დაშვებულ იქნა „Clearstream“-ში

2018 წლის 10 სექტემბერს, Clearstream Banking S.A.-მ თაის სისტემაში დაუშვა რამოდენიმე ქართული ობლიგაცია.

06/09/2018

სს "ნიკორა ტრეიდის" ახალი ემისია

სს „ნიკორა ტრეიდის“ ობლიგაცია დაშვებულ იქნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში.

01/08/2018

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში