26 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2202
EUR 3.8137
GBP 4.2098
RUB 4.2174

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები