17 სექტემბერი 00:00
USD 3.1141
EUR 3.6628
GBP 4.3049
RUB 4.2956

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები