11 დეკემბერი 00:00
USD 2.9089
EUR 3.2210
GBP 3.8319
RUB 4.5697

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები