17 ივლისი 00:00
USD 2.8608
EUR 3.2107
GBP 3.5551
RUB 4.5529

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები