07 აპრილი 00:00
USD 3.1576
EUR 3.4134
GBP 3.8782
RUB 4.1072

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები