21 იანვარი 00:00
USD 2.6629
EUR 3.0368
GBP 3.4463
RUB 4.0103

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები