11 აპრილი 00:00
USD 3.4260
EUR 4.0646
GBP 4.7108
RUB 4.4399

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები