22 იანვარი 00:00
USD 3.2982
EUR 3.9977
GBP 4.5222
RUB 4.4864

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები