21 მაისი 00:00
USD 2.7470
EUR 3.0643
GBP 3.4997
RUB 4.2559

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები