21 ივნისი 00:00
USD 3.1681
EUR 3.7754
GBP 4.4059
RUB 4.3879

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები