09 აგვისტო 00:00
USD 3.0758
EUR 3.6356
GBP 4.0262
RUB 4.1811

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები