19 იანვარი 00:00
USD 3.0840
EUR 3.5130
GBP 4.1992
RUB 4.0371

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები