19 აგვისტო 00:00
USD 2.9232
EUR 3.2395
GBP 3.5561
RUB 4.4227

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები