06 ივლისი 00:00
USD 3.0465
EUR 3.4221
GBP 3.7947
RUB 4.2811

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები