27 იანვარი 00:00
USD 2.8870
EUR 3.1870
GBP 3.7823
RUB 4.6730

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები