30 ნოემბერი 00:00
USD 3.0867
EUR 3.4849
GBP 4.1204
RUB 4.1200

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები