19 ოქტომბერი 00:00
USD 2.9718
EUR 3.3088
GBP 3.8345
RUB 4.6461

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები