19 იანვარი 00:00
USD 3.0840
EUR 3.5130
GBP 4.1992
RUB 4.0371

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"