19 აგვისტო 00:00
USD 2.9232
EUR 3.2395
GBP 3.5561
RUB 4.4227

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"