21 მაისი 00:00
USD 2.7470
EUR 3.0643
GBP 3.4997
RUB 4.2559

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"