20 იანვარი 00:00
USD 3.2994
EUR 3.9801
GBP 4.4674
RUB 4.4446

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"