17 ივლისი 00:00
USD 2.8608
EUR 3.2107
GBP 3.5551
RUB 4.5529

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"