09 აგვისტო 00:00
USD 3.0758
EUR 3.6356
GBP 4.0262
RUB 4.1811

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"