21 იანვარი 00:00
USD 2.6629
EUR 3.0368
GBP 3.4463
RUB 4.0103

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"