07 მაისი 00:00
USD 3.4430
EUR 4.1474
GBP 4.7889
RUB 4.6139

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"