06 ივლისი 00:00
USD 3.0465
EUR 3.4221
GBP 3.7947
RUB 4.2811

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"