19 აპრილი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"