30 ნოემბერი 00:00
USD 3.0867
EUR 3.4849
GBP 4.1204
RUB 4.1200

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"