26 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2202
EUR 3.8137
GBP 4.2098
RUB 4.2174

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"