24 ნოემბერი 00:00
USD 3.3073
EUR 3.9215
GBP 4.3918
RUB 4.3481

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"