21 ივნისი 00:00
USD 3.1681
EUR 3.7754
GBP 4.4059
RUB 4.3879

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"