25 მარტი 00:00
USD 2.6821
EUR 3.0327
GBP 3.5254
RUB 4.1751

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"