26 ივლისი 00:00
USD 3.1000
EUR 3.6481
GBP 4.2591
RUB 4.2138

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"