07 აპრილი 00:00
USD 3.1576
EUR 3.4134
GBP 3.8782
RUB 4.1072

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"