17 სექტემბერი 00:00
USD 3.1141
EUR 3.6628
GBP 4.3049
RUB 4.2956

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"