18 თებერვალი 00:00
USD 2.6413
EUR 2.9791
GBP 3.3851
RUB 3.9608

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"