23 ოქტომბერი 00:00
USD 3.1400
EUR 3.6553
GBP 4.3329
RUB 4.4764

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები