26 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2202
EUR 3.8137
GBP 4.2098
RUB 4.2174

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები