27 იანვარი 00:00
USD 2.8870
EUR 3.1870
GBP 3.7823
RUB 4.6730

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები