18 თებერვალი 00:00
USD 2.6413
EUR 2.9791
GBP 3.3851
RUB 3.9608

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები