01 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2878
EUR 3.8415
GBP 4.2255
RUB 4.1711

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები