07 მაისი 00:00
USD 3.4430
EUR 4.1474
GBP 4.7889
RUB 4.6139

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები