26 თებერვალი 00:00
USD 2.7946
EUR 3.0291
GBP 3.6266
RUB 4.2607

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები