23 მაისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები