11 დეკემბერი 00:00
USD 2.9089
EUR 3.2210
GBP 3.8319
RUB 4.5697

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები