26 ივლისი 00:00
USD 3.1000
EUR 3.6481
GBP 4.2591
RUB 4.2138

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები