21 იანვარი 00:00
USD 3.2982
EUR 3.9977
GBP 4.5222
RUB 4.4864

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები