19 ოქტომბერი 00:00
USD 2.9718
EUR 3.3088
GBP 3.8345
RUB 4.6461

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები