24 ნოემბერი 00:00
USD 3.3073
EUR 3.9215
GBP 4.3918
RUB 4.3481

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები