04 ივნისი 00:00
USD 3.0416
EUR 3.4087
GBP 3.8294
RUB 4.4290

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები