01 ოქტომბერი 00:00
USD 3.2878
EUR 3.8415
GBP 4.2255
RUB 4.1711

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები