03 მარტი 00:00
USD 3.3252
EUR 3.9976
GBP 4.6187
RUB 4.4557

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები