07 მაისი 00:00
USD 3.4430
EUR 4.1474
GBP 4.7889
RUB 4.6139

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები