22 იანვარი 00:00
USD 3.2982
EUR 3.9977
GBP 4.5222
RUB 4.4864

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები