23 მაისი 00:00
USD 3.2054
EUR 3.5859
GBP 4.2911
RUB 3.2024

გლობალ კასტოდიანების ასოციაცია

გლობალ კასტოდიანების ასოციაციის მიერ
ჩატარებული გამოკითხვები