15 დეკემბერი 00:00
USD 2.6678
EUR 3.0138
GBP 3.3590
RUB 4.0173

სიახლეები

11/09/2018

ქართული ობლიგაციები დაშვებულ იქნა „Clearstream“-ში

2018 წლის 10 სექტემბერს, Clearstream Banking S.A.-მ თაის სისტემაში დაუშვა რამოდენიმე ქართული ობლიგაცია.

06/09/2018

სს "ნიკორა ტრეიდის" ახალი ემისია

სს „ნიკორა ტრეიდის“ ობლიგაცია დაშვებულ იქნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში.

01/08/2018

ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანია

"ნიდერლანდების განვითარების საფინანსო კომპანიის" ობლიგაციები დაშვებულია საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში

06/07/2018

შპს "საქართველოს სალიზინგო კომპანიის" ახალი ემისია

სს „საქართველოს სალიზინგო კომპანიის“ ობლიგაცია დაშვებულ იქნა საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის სისტემაში.