15 ნოემბერი 00:00
USD 2.7045
EUR 3.0474
GBP 3.4931
RUB 3.9893

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები