15 დეკემბერი 00:00
USD 2.6678
EUR 3.0138
GBP 3.3590
RUB 4.0173

„სფქცდ“-ის ანგარიშები

„საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის“-ის საქმიანობისა და ფინანსური წლიური ანგარიშები