15 დეკემბერი 00:00
USD 2.6678
EUR 3.0138
GBP 3.3590
RUB 4.0173

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"