15 ნოემბერი 00:00
USD 2.7045
EUR 3.0474
GBP 3.4931
RUB 3.9893

რეგულაციები

რეგულაციები რომლის ქვეშაც ექცევა "საქართველო ფასიანი ქაღალდების
ცენტრლური დეპოზიტარი"