15 ნოემბერი 00:00
USD 2.7045
EUR 3.0474
GBP 3.4931
RUB 3.9893

"სფქცდ"-ის წესები

"საქართველოს ფასიანი ქაღალდების ცენტრალური დეპოზიტარის" წესები